Jeżeli na liście nie znajdziesz odpowiedzi na Twoje pytanie…

Skontakuj się z nami!
E-mail: kfs.akademiagastronomii@gmail.com
Nr tel: 571 515 558
Uprzejmie prosimy, aby w sprawie dofinansowania kontaktować się jedynie poprzez podane tutaj namiary 🙂

Na jakie stanowiska składamy wnioski?

Kucharz, pomoc kuchenna, szef kuchni, pomocnik kucharza, kelner, barman, manager, pracownik obsługi kelnerskiej.

Kogo nie bierzemy pod uwagę?

Księgowa, kadrowa, pracownik techniczny, kierowca, sprzątaczka, dział marketingu (ani nikt kto nie jest ściśle powiązany z kuchnią i salą)

Czy Prezes spółki z o.o. może zostać uwzględniony we wniosku?

Nie, jego nie uwzględniamy.

Czy wspólnicy spółki cywilnej i jawnej mogą zostać uwzględnieni we wniosku?

Tak, mogą zostać uwzględnieni.

Czy na właściciela jednoosobowej działalności gosp. możemy wziąć dofinansowanie?

Tak, jeśli zatrudnia minimum 1 osobę na umowę o pracę.

Czy do wniosku można wpisać pracowników zatrudnionych na 1/2, 3/4, 1/8 etatu?

Tak, można.

Kto dostanie pieniądze z wniosku?

Urząd Pracy wypłaca środki na konto firmowe właściciela restauracji.

Co w przypadku, w którym pracownikom kończy się umowa o pracę przed 30.05.2022?

Taką umowę należy wydłużyć. Urząd nie sfinansuje szkolenia osobie, której kończy się umowa przed terminem realizacji szkolenia.

Ile czasu trwa rozpatrywanie wniosku?

W teorii 30 dni, w praktyce powyżej 60 dni.

Czy w trakcie rozpatrywania wniosku urząd może kontaktować się z pracodawcą?

Tak, często wysyła prośby o złożenie wyjaśnień.

Co ma zrobić pracodawca po otrzymaniu takiego wniosku?

Pismo należy natychmiast przesłać skanem na adres: kfs.akademiagastronomii@gmail.com

Do jakiego Urzędu pracodawca może złożyć wniosek?

Wniosek składamy albo do urzędu w miejscowości gdzie prowadzona jest działalność, albo tam gdzie ma zarejestrowaną firmę.

Czy w przypadku dużych firm można złożyć 2 wnioski?

Tak. Można pracowników podzielić na 2 grupy. Jeden wniosek złożyć w miejscu prowadzenia działalności, a drugi tam gdzie zarejestrowana jest firma co zwiększa szanse na sukces.

Kiedy wymagany jest wkład własny pracodawcy?

Kiedy pracodawca zatrudnia powyżej 10 osób, wymagany jest wkład własny w wysokości 20% wartości wniosku.

W kwocie szkolenia może zawierać się transport i nocleg dla uczestników?

Nie, kwota może być przeznaczona tylko na szkolenie.

Czy można zanieść wniosek wcześniej niż dzień naboru?

Nie, wniosek zostanie wtedy odrzucony.

Co w przypadku w którym pracodawca nie załączy do wniosku jakiegoś załącznika otrzymanego z Akademii Gastronomii?

Brak chociaż jednego załącznika skutkuje odrzuceniem wniosku!

W jaki sposób można składać wnioski?

Wniosek można złożyć: osobiście (warto otrzymać potwierdzenie złożenia wniosku na jego kopii) lub przez stronę biznes.gov.pl podpisując wniosek profilem zaufanym.

Gdzie i jak pracodawcy powinni składać wnioski?

W zamkniętej kopercie z pieczątką pracodawcy z dopiskiem “KFS” wrzucając do skrzynki podawczej tylko dniu naboru i w godzinach pracy Urzędu.

Dla jakich firm możemy realizować wnioski?

Są to: restauracje, sale weselne, puby, bary, kluby muzyczne, hotele, firmy eventowe. Każda gastronomia ale Urząd negatywnie rozpatruje wnioski złożone na inne działalności niż gastronomia z uwagi na naszą nazwę.

Czy jeśli na początku złożę wniosek, czy w tym samym roku mogę złożyć jeszcze jeden?

Nie, można złożyć tylko jeden wniosek w roku.

Czy dofinansowanie z KFS zalicza się do pomocy de minimis?

Tak, zalicza się.

Kiedy będzie wiadomo jaki jest termin naboru w poszczególnych powiatach?

Urząd Pracy publikuje informację na 14 dni przed naborem. Niestety nie znamy dokładnego terminu i nie jesteśmy w stanie uzyskać informacji w Urzędzie Pracy.

Jaka jest kwota dofinansowania na jednego pracownika?

Kwota zależy od powiatu i wahają się od 4000-16000zł na osobę.

Na ile wcześniej trzeba przesłać do AG tabelę z danymi firmy ?

Tabelę należy przesłać niezwłocznie po pozyskaniu danych od pracodawcy.

Co w przypadku w którym zgłasza się klient 48h przed naborem?

Należy zapytać czy jesteśmy w stanie przygotować wniosek. Nie zawsze jest to możliwe.

Co w przypadku, w którym pracodawca chce wysłać tylko 1 pracownika na 1 szkolenie?

Nie realizujemy wniosków na kwoty.