Mając doświadczenie w branży gastronomicznej wiemy, jak sporo problemów potrafi ona przysporzyć. Akademia Gastronomii wychodzi temu naprzeciw, oferując wszechstronne doradztwo gastronomiczne oraz kompleksowe usługi otwarcia nowego lokalu.

Otwarcie obiektu gastronomicznego to skomplikowany proces, w którym należy uwzględnić wiele czynników − od pomysłu przez rzetelną ocenę sytuacji na rynku, oszacowanie kapitału, aż po wdrażanie konkretnych rozwiązań. Pomimo swej złożoności może od przebiec bezboleśnie i sprawnie − potrzebne jest tylko fachowe doradztwo poparte rzetelną wiedzą i doświadczeniem.

Otwarcie nowego obiektu gastronomicznego z Akademią pozwoli zminimalizować ryzyko na samym początku inwestycji a kompetentna, wyszkolona przez nas załoga lokalu zapewni nie tylko odpowiednią obsługę i satysfakcję gości ale przede wszystkim zyski i możliwość dalszego rozwoju.

Projekt technologiczny i dokumentacja sanitarna

 • przygotowanie projektu technologicznego
 • weryfikacja i poprawa istniejącego projektu
 • adaptacja lokalu do zmiany formy użytkowania
 • opracowanie dokumentacji sanitarnej Dobrej Praktyki Higienicznej GHP,
 • przygotowanie dokumentacji sanitarnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP
 • przeanalizowanie menu zakładu i opracowania zasad systemu HACCP wraz z analizą zagrożeń (Księga HACCP)
 • przygotowanie wymaganych procedur z uwzględnieniem systemu monitoringu
 • opracowanie niezbędnych instrukcji i rejestrów
 • wstępny audyt lokalu oraz pełne doradztwo

Analiza rentowności inwestycji

 • wstępna ocena inwestycji
 • analiza rynku inwestycji
 • przegląd i wybór odpowiedniej koncepcji gastronomicznej
 • audyt wybranego lokalu w celu oceny stanu technicznego budynku i pomieszczeń
 • opracowanie wstępnego budżetu inwestycji
 • przygotowanie harmonogramu prac
 • opracowanie prognozy sprzedaży – analiza zwrotu z inwestycji
 • opracowanie budżetu rocznego z podziałem na koszty operacyjne, koszty personelu, food cost

Wyposażenie lokalu:

 • projektowanie sali konsumenckiej
 • projektowanie baru w oparciu o ergonomię pracy
 • wyposażenie kuchni, magazynów, baru i sali konsumenckiej
 • optymalny dobór sprzętu gastronomicznego
 • wdrożenie i konfiguracja systemu sprzedażowego
 • negocjacja cen z dostawcami
 • przygotowanie zakresu obowiązków na poszczególne stanowiska

Komponowanie menu i ofert sprzedażowych:

 • analiza okolicznego rynku gastronomicznego
 • opracowanie menu zgodnego z założonym konceptem
 • przygotowanie menu napoi i wybór alkoholi
 • opracowanie karty koktajli i win
 • stworzenie oferty handlowej na imprezy okolicznościowe
 • przygotowanie analizy finansowej stworzonych ofert
 • opracowanie receptur
 • ustalenie optymalnych cen sprzedaży produktów i usług

PR i marketing lokalu

 • przygotowanie loga lokalu i materiałów graficznych
 • serwis www, sklep online
 • pozycjonowanie, gooogle ads
 • tworzenie treści reklamowych - copywriting
 • social media i tworzenie kampanii reklamowych
 • fotografia reklamowa
 • opracowanie planu i budżetu marketingowego
 • doradztwo, konsultacje, szkolenia

Zarządzanie finansami istniejących lokali:

 • analiza rzeczywistego food cost i beverage cost
 • analiza kosztów stałych i zmiennych z propozycją działań korygujących
 • analiza sprzedaży i opracowanie planu prowizyjnego
 • analiza polityki cenowej
 • weryfikacja poprawności receptur/ tworzenie receptur
 • identyfikacja i propozycja przeciwdziałania stratom
 • kontrola kosztów pracowniczych