Polityka prywatności

Polityka Prywatności Akademii Gastronomii

Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Akademia Gastronomii, z siedzibą w pod adresem ul. Władysława Broniewskiego 10, 81-841 Sopot, NIP: 5892024299, REGON: 364397886

Dane kontaktowe: biuro@akademiagastronomii.pl, tel: 792064779

 

 1. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

  1. Świadczenie usług, o których mowa w Serwisie
  2. Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania danych:

  1. Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. Ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych:

  1. dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

  1. brak możliwości korzystania z naszych usług, o których mowa w Serwisie,
  2. brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie.

Możliwość cofnięcia zgody:

  1. w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

  1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez Strony lub
  3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

 1. TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

  1. dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia lub
  4. ograniczenia przetwarzania.
  5. żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

  1. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
  2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

 1. CIASTECZKA

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

  1. są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
  2. umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu;
  3. nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

  1. usunąć pliki cookies,
  2. blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

  1. zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
  2. statystycznych,
  3. udostępniania funkcji Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

  1. Firefox
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Internet Explorer / Microsoft Edge

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

 

 1. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W naszym Serwisie korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce). Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

  1. Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
  2. Hostingodawca*
  3. Dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
  4. Dostawca płatności elektronicznych
  5. Biuro rachunkowe

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

*W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

 

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: biuro@akademiagastronomii.pl