Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) Akademia Gastronomii z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława Broniewskiego 10, 81-841 Sopot (dalej jako: Akademia Gastronomii informuje, iż:

W związku z zapisaniem się na wybrane szkolenie, Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Akademia Gastronomii z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława Broniewskiego 10, 81-841 Sopot, NIP: 5892024299. Kontakt z Akademia Gastonomii możliwy jest także pod adresem mailowym: biuro@akademiagastronomii.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji wybranego szkolenia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Dodatkowo, na terenie Akademii Gastronomii stosowany jest monitoring wizyjny – przetwarzanie Pani/Pana danych uzyskanych na podstawie monitoringu stanowi usprawiedliwiony cel Akademii Gastronomii, którym jest ochrona osób i mienia znajdujących się w siedzibie Akademii Gastronomii, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. Niezależnie od powyższego, może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych od Akademii Gastronomii oraz wykorzystanie Pani/Pana wizerunku – w takiej sytuacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być trenerzy realizujący wybrane przez Panią/Pana szkolenie oraz – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze, podmiot prowadzący zewnętrzną księgowość Akademii Gastronomii a także współpracujący z Akademią Gastronomii operator płatności internetowych.
Akademia Gastronomii nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji na Pani/Pana rzecz szkolenia, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych Akademii Gastronomii oraz ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez Akademię Gastronomii. Dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres 30 dni. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pan/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody.
Podanie danych osobowych przez jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zapisania się i uczestniczenia w wybranym szkoleniu. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych oraz wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację szkolenia.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.