SZKOLENIE BUDŻETOWANIE I KONTROLA KOSZTÓW

Dobrze wyszkolona, profesjonalna kadra kierownicza to najważniejszy element każdego hotelu. Manager zarządza personelem lokalu, koordynuje jego pracę, ustala i rozdziela obowiązki miedzy pracowników, ustala również grafik,  musi też dbać o przestrzeganie w lokalu przepisów BHP i sanepidu. To on nadaje ton i rytm pracy obiektu, odbija swoje piętno w podejściu załogi do pracy oraz ma swój udział w każdym produkcie i usłudze świadczonej przez hotel. Wpływa też na wynik ekonomiczny obiektu.

To w jego kompetencjach leży dbanie o popularność lokalu i jak największy napływ gości poprzez dbanie o jego wystrój, kompetencje swojego personelu, a także promocje cenowe czy reklamę hotelu na zewnątrz, na przykład w mediach społecznościowych, portalach rezerwacyjnych oraz poprzez rozpowszechnianie ulotek reklamowych.

Dlatego też po dogłębnej analizie rynku stworzyliśmy szkolenie, który zawiera elementy prawno-ekonomiczne, psychologiczne, kulturowe oraz specjalistyczne przedmioty związane z obsługą konsumenta.

Dzień I

 • Pojęcie budżetu i jego znaczenie w hotelu
 • Proces budżetowania w hotelu: etapy i zaangażowane strony
 • Budżet jako narzędzie planowania i kontroli
 • Analiza kosztów w hotelu – rodzaje kosztów w hotelu, metody identyfikacji i śledzenia kosztów, analiza kosztów jako podstawa planowania budżetu
 • Proces budżetowania operacyjnego i strategicznego
 • Budżet przychodów i kosztów w hotelu
 • Planowanie budżetu w poszczególnych działach hotelu
 • Narzędzia i metody kontroli kosztów
 • Współpraca z zespołem w zakresie kontroli kosztów
 • Monitorowanie i raportowanie wyników
 • Strategie i sposoby na redukcję kosztów
 • Identyfikacja obszarów, w których można oszczędzać
 • Badanie efektywności kosztowej poszczególnych działów
 • Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej podczas szkolenia
 • Analiza aktualnych sytuacji w hotelach i sposobu ich optymalizacji

INFORMACJE DODATKOWE

 • Ilość godzin szkoleniowych: 2 dni/ 16 h
 • Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 17:00
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w wersji drukowanej oraz materiały biurowe niezbędne do sporządzania notatek.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat Akademii Gastronomii.