SZKOLENIE KOMUNIKACJA I MOTYWOWANIE

Dobrze wyszkolona, profesjonalna kadra kierownicza to najważniejszy element każdego hotelu. Manager zarządza personelem lokalu, koordynuje jego pracę, ustala i rozdziela obowiązki miedzy pracowników, ustala również grafik,  musi też dbać o przestrzeganie w lokalu przepisów BHP i sanepidu. To on nadaje ton i rytm pracy obiektu, odbija swoje piętno w podejściu załogi do pracy oraz ma swój udział w każdym produkcie i usłudze świadczonej przez hotel. Wpływa też na wynik ekonomiczny obiektu.

To w jego kompetencjach leży dbanie o popularność lokalu i jak największy napływ gości poprzez dbanie o jego wystrój, kompetencje swojego personelu, a także promocje cenowe czy reklamę hotelu na zewnątrz, na przykład w mediach społecznościowych, portalach rezerwacyjnych oraz poprzez rozpowszechnianie ulotek reklamowych.

Dlatego też po dogłębnej analizie rynku stworzyliśmy szkolenie, który zawiera elementy prawno-ekonomiczne, psychologiczne, kulturowe oraz specjalistyczne przedmioty związane z obsługą konsumenta.

Dzień I

 • Psychologia w komunikacji – o etykietowaniu i szuflandii pracowniczej
 • Dobra komunikacja w zespole zaczyna się od przełożonego – bądź Liderem nie Rządzicielem
 • Temperament i jego znaczenie w stosunkach z innymi pracownikami
 • Typy osobowości, czyli jak się dogadać chociaż jesteśmy z innych planet
 • Sztuka zauważania, rozpoznawania, akceptacji zachowań
 • Otwartość na innych – pięć pokoleń na rynku: Pokolenie Z, Pokolenie Y, Pokolenie X, Pokolenie Baby Boomers, Pokolenie Tradycjonalistów
 • Techniki i umiejętności z zakresu motywowania i zarządzania pracownikami w różnym wieku – o czym należy pamiętać i co warto wdrożyć w codziennej pracy
 • 4 poziomy porozumiewania się, czyli co robić aby skutecznie się komunikować
 • Czym jest, a czym nie jest asertywna postawa i  komunikacja?
 •  Rola poczucia własnej wartości w komunikacji z innymi
 • Jak radzić sobie z fochem, agresją i trudnym pracownikiem
 • Sekrety technik komunikacyjnych, czyli poziom zaawansowany – rola dialogu wewnętrznego w komunikacji ze sobą i z innymi

Dzień II

 • Przyczyny wysokiej rotacji pracowników – rotacja niepożądana , rotacja możliwa do uniknięcia, rotacja niemożliwa do uniknięcia
 • Potrzeby (zaspokojony szef = zaspokojony manager = zaspokojony pracownik)
 • Work Life Balance – czyli czego nas uczą najmłodsi na rynku pracy
 • Sztuka stawiania granic czyli jasne zasady działania w branży hotelowej
 • Asertywność nie tylko sztuką odmawiania
 • Wartości przełożonego i firmy vs. wartości pracownika – dlaczego czasami nam nie po drodze
 • Jak ogarnąć chaos organizacyjny i zapewnić poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji
 • Organizacja pracy i jej wpływ na poziom motywacji
 • Stworzenie, wdrożenie i kontrola standaryzacji pracy lekarstwem na konflikty
 • Pieniądze to nie wszystko – co wpływa na motywację zespołu
 • Na czym polegają wzmocnienia pozytywne i negatywne w wychowaniu oraz komunikacji
 • Wzmocnienie pozytywne i negatywne – jak wykorzystać w budowaniu oczekiwanych zachowań pracowniczych
 • Niebezpieczeństwa związane z negatywnym wzmocnieniem
 • Dream Team – co wpływa na jakość kontaktów pomiędzy pracownikami
 • Pożądane zachowania Managera – bądź szefem, z którym chcą pracować!
 • Wymiana doświadczeń – panel dyskusyjny

INFORMACJE DODATKOWE

 • Ilość godzin szkoleniowych: 2 dni/ 16 h
 • Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 17:00
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w wersji drukowanej oraz materiały biurowe niezbędne do sporządzania notatek.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat Akademii Gastronomii.