Szkolenie organizacja cateringu

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój usług cateringowych, dlatego po dogłębnej analizie rynku stworzyliśmy dla Państwa PIERWSZE W POLSCE szkolenie Managera Cateringu! Jest to kompleksowe szkolenie dla managerów pracujących w firmach cateringowych, zajmujących się na co dzień organizacją i obsługą eventów oraz osób planujących rozpoczęcie swojej kariery w tym zawodzie.

Profesjonalna i kreatywna kadra zarządzająca o wysokich umiejętnościach organizacyjnych to podstawa firmy cateringowej. Z doświadczenia jednak wiemy, jak ogromny jest deficyt ludzi z branży na rynku, dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i stworzyć szkolenie kształtujące Managerów Cateringu, ponieważ praca podczas organizacji eventów polega na ciągłym odkrywaniu – każde wydarzenie wymaga innego przygotowania, planowania czy znalezienia innych rozwiązań..

Dzień I

 • Dywersyfikacja przychodu firmy, a zasada Pareto 80/20.
 • Możliwości wykorzystania cateringów w budowaniu przychodu.
 • Badanie rynku – możliwości i ograniczenia w cateringu.
 • Tożsamość marki – czym wyróżniasz się na tle konkurencji?
 • Tworzenie planu działania opartego o sezonowość i kalendarz.
 • Statystyka sprzedaży i jej przełożenie na działania.
 • Analiza rentowności działalności cateringowej.
 • Projektowanie zysku z produkcji cateringowej.
 • Gradacja cenowa, a produkcja spożywcza.
 • Kalkulacja garmaży, wynosów świątecznych i cateringów eventowych.
 • Zrozumienie podstawowych zasad modyfikowania i przekształcania receptur.
 • Kalkulacja surowca (food cost) teoretycznego i rzeczywistego.
 • Analiza food cost, wyciąganie wniosków i wprowadzanie zmian.
 • Określenie produktów rentownych oraz nierentownych – Pareto.
 • Zarządzanie produkcją i eliminacja strat produkcyjnych.
 • Właściwe zarządzanie zapasami – minimalizowanie strat.
 • Dwuetapowy proces ustalania ceny sprzedaży.
 • Kalkulacja rentowności dowozów.
 • Tworzenie pakietów, ofert i zestawów – kalkulacja teoretyczna i rzeczywista.
 • Straty w cateringu – określenie wszystkich możliwości strat pieniężnych i gotowe rozwiązania zapobiegawcze.
 • Zasady controllingu i budżetowania.
 • Odpowiedzialność zakupowa podczas organizacji cateringu.

Dzień II

 • Checklista – audyt Twoich możliwości sprzedażowych.
 • Pozyskiwanie zleceń cateringowych – analiza Twoich działań.
 • Tworzenie gotowego planu pracy – TOP 20 „to do”.
 • Opracowanie kwestionariusza oczekiwań zleceniodawcy.
 • Definicja nowych strategii i działań operacyjnych – trendy w organizacji.
 • Projektowanie atrakcyjnej i indywidualnej oferty handlowej.
 • Normy prawne i kluczowe informacje w propozycji handlowej.
 • Pozyskiwanie i koordynacja zewnętrznych usługodawców i zasady współpracy.
 • Oferta, która sprzedaje – techniki sporządzania jakościowej oferty.
 • Kompleksowość usług – klucz zwiększenia przychodu.
 • Budowanie relacji z odbiorcą, a sprzedaż sugerowana.
 • Dostosowanie oferty do potrzeb i preferencji klientów.
 • Przygotowanie mailingu – układ, treść, grafiki i odnośniki.
 • Copywriting oferty sprzedażowej – perswazja i argumentacja.
 • Trendy w cateringu i rozwiązania budujące sprzedaż.
 • Mapa komunikacji i standaryzacja w organizacji cateringu.
 • Gotowe rozwiązania ułatwiające planowanie, organizowanie i logistykę.
 • Planowanie przestrzenne – możliwości i ograniczenia.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Ilość godzin szkoleniowych: 16h
 • Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 17:00
 • Zapewniamy całodzienną przerwę kawową oraz lunch.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w wersji drukowanej oraz materiały biurowe niezbędne do sporządzania notatek.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat Akademii Gastronomii.