SZKOLENIE NORMY SANITARNE DLA HOTELI

Dobrze wyszkolona, profesjonalna kadra kierownicza to najważniejszy element każdego hotelu. Manager zarządza personelem lokalu, koordynuje jego pracę, ustala i rozdziela obowiązki miedzy pracowników, ustala również grafik,  musi też dbać o przestrzeganie w lokalu przepisów BHP i sanepidu. To on nadaje ton i rytm pracy obiektu, odbija swoje piętno w podejściu załogi do pracy oraz ma swój udział w każdym produkcie i usłudze świadczonej przez hotel. Wpływa też na wynik ekonomiczny obiektu.

To w jego kompetencjach leży dbanie o popularność lokalu i jak największy napływ gości poprzez dbanie o jego wystrój, kompetencje swojego personelu, a także promocje cenowe czy reklamę hotelu na zewnątrz, na przykład w mediach społecznościowych, portalach rezerwacyjnych oraz poprzez rozpowszechnianie ulotek reklamowych.

Dlatego też po dogłębnej analizie rynku stworzyliśmy szkolenie, który zawiera elementy prawno-ekonomiczne, psychologiczne, kulturowe oraz specjalistyczne przedmioty związane z obsługą konsumenta.

Dzień I

 • Rodzaje kontroli i uprawienia inspektorów sanitarnych
 • Lista niezbędnych dokumentów podczas kontroli
 • Fakty i mity kontroli sanitarnych
 • Kontrola na zgłoszenie – zasady weryfikacji jej autentyczności
 • Przebieg niezapowiedzianej kontroli – jak się przygotować
 • Podstawowe normy sanitarne obowiązujące w hotelach
 • Wymogi dotyczące higieny w pokojach hotelowych, restauracjach, kuchniach, łazienkach
 • Procedury mycia i dezynfekcji powierzchni, naczyń, sztućców, pościeli, itp.
 • Zasad przechowywania żywności i postępowania z odpadami
 • Procedury kontroli jakości i zbierania próbek
 • Dokumentacja związana z normami sanitarnymi w hotelu
 • Procedury i formularze, które powinny być stosowane w przypadku naruszenia norm sanitarnych
 • Omówienie procedur audytu sanitarnego i kontroli inspektorów

INFORMACJE DODATKOWE

 • Ilość godzin szkoleniowych: 2 dni/ 16 h
 • Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 17:00
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w wersji drukowanej oraz materiały biurowe niezbędne do sporządzania notatek.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat Akademii Gastronomii.