SZKOLENIE PRAWO W HOTELARSTWIE

Dobrze wyszkolona, profesjonalna kadra kierownicza to najważniejszy element każdego hotelu. Manager zarządza personelem lokalu, koordynuje jego pracę, ustala i rozdziela obowiązki miedzy pracowników, ustala również grafik,  musi też dbać o przestrzeganie w lokalu przepisów BHP i sanepidu. To on nadaje ton i rytm pracy obiektu, odbija swoje piętno w podejściu załogi do pracy oraz ma swój udział w każdym produkcie i usłudze świadczonej przez hotel. Wpływa też na wynik ekonomiczny obiektu.

To w jego kompetencjach leży dbanie o popularność lokalu i jak największy napływ gości poprzez dbanie o jego wystrój, kompetencje swojego personelu, a także promocje cenowe czy reklamę hotelu na zewnątrz, na przykład w mediach społecznościowych, portalach rezerwacyjnych oraz poprzez rozpowszechnianie ulotek reklamowych.

Dlatego też po dogłębnej analizie rynku stworzyliśmy szkolenie, który zawiera elementy prawno-ekonomiczne, psychologiczne, kulturowe oraz specjalistyczne przedmioty związane z obsługą konsumenta.

Dzień I

 • Podstawowe przepisy prawne regulujące działalność hoteli
 • Umowa hotelowa: warunki, prawa i obowiązki stron
 • Zasady gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych gości
 • Obowiązki hotelu wynikające z RODO
 • Zapewnienie ochrony danych osobowych w praktyce hotelarskiej
 • Zagadnienia dotyczące ochrony mienia i personelu hotelowego
 • Prawa gościa w przypadku niezgodności świadczenia hotelowego z umową
 • Procedury reklamacji i rozpatrywania roszczeń gości
 • Prawo i praktyka dochodzenia odszkodowań i rekompensat
 • Prawa autorskie w hotelarstwie: wykorzystywanie utworów artystycznych i muzyki w hotelach, opracowywanie materiałów promocyjnych i reklamowych, prawo do używania zdjęć i wizerunków w kontekście działalności hotelu
 • Prawa konsumenta w przypadku rezygnacji z pobytu w hotelu
 • Odpowiedzialność hotelu w przypadku uszkodzenia lub utraty mienia gościa
 • Regulacje prawne dotyczące reklamy i promocji usług hotelarskich
 • Ochrona przed marketingiem dezinformacyjnym i wprowadzaniem klientów w błąd
 • Zasady regulujące działalność restauracji i innych punktów gastronomicznych w hotelach

INFORMACJE DODATKOWE

 • Ilość godzin szkoleniowych: 1 dzień/ 8 h
 • Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 17:00
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w wersji drukowanej oraz materiały biurowe niezbędne do sporządzania notatek.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat Akademii Gastronomii.