SZKOLENIE SKUTECZNA SPRZEDAŻ MICE

Dobrze wyszkolona, profesjonalna kadra kierownicza to najważniejszy element każdego hotelu. Manager zarządza personelem lokalu, koordynuje jego pracę, ustala i rozdziela obowiązki miedzy pracowników, ustala również grafik,  musi też dbać o przestrzeganie w lokalu przepisów BHP i sanepidu. To on nadaje ton i rytm pracy obiektu, odbija swoje piętno w podejściu załogi do pracy oraz ma swój udział w każdym produkcie i usłudze świadczonej przez hotel. Wpływa też na wynik ekonomiczny obiektu.

To w jego kompetencjach leży dbanie o popularność lokalu i jak największy napływ gości poprzez dbanie o jego wystrój, kompetencje swojego personelu, a także promocje cenowe czy reklamę hotelu na zewnątrz, na przykład w mediach społecznościowych, portalach rezerwacyjnych oraz poprzez rozpowszechnianie ulotek reklamowych.

Dlatego też po dogłębnej analizie rynku stworzyliśmy szkolenie, który zawiera elementy prawno-ekonomiczne, psychologiczne, kulturowe oraz specjalistyczne przedmioty związane z obsługą konsumenta.

Dzień I

 • Znaczenie skutecznej sprzedaży usług hotelowych – wpływ na sukces hotelu
 • Badanie rynku i konkurencji
 • Kalkulacja progu rentowności oferty
 • Gradacja cenowa i jej zastosowanie
 • Wykorzystanie technik komunikacyjnych do identyfikacji potrzeb gości
 • Kreowanie unikalnej wartości i tworzenie atrakcyjnych pakietów
 • Psychologia sprzedaży w identyfikacji wizualnej
 • Wykorzystywanie strategii cenowych
 • Znaczenie pozytywnych relacji z klientami
 • Komunikacja interpersonalna
 • Rozumienie potrzeb i dostosowywanie oferty – sporządzanie rekalkulacji
 • Techniki negocjacyjne – strategiczne podejście do negocjacji
 • Obsługa reklamacji i budowanie lojalności gościa
 • Motywowanie personelu do zaangażowania w proces sprzedaży
 • Śledzenie wyników sprzedażowych i analiza efektywności
 • Monitorowanie wyników sprzedażowych i określanie wskaźników sukcesu

INFORMACJE DODATKOWE

 • Ilość godzin szkoleniowych: 1 dzień/ 8 h
 • Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 17:00
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w wersji drukowanej oraz materiały biurowe niezbędne do sporządzania notatek.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat Akademii Gastronomii.