SZKOLENIE STANDARYZACJA PROCESÓW W HOTELU

Dobrze wyszkolona, profesjonalna kadra kierownicza to najważniejszy element każdego hotelu. Manager zarządza personelem lokalu, koordynuje jego pracę, ustala i rozdziela obowiązki miedzy pracowników, ustala również grafik,  musi też dbać o przestrzeganie w lokalu przepisów BHP i sanepidu. To on nadaje ton i rytm pracy obiektu, odbija swoje piętno w podejściu załogi do pracy oraz ma swój udział w każdym produkcie i usłudze świadczonej przez hotel. Wpływa też na wynik ekonomiczny obiektu.

To w jego kompetencjach leży dbanie o popularność lokalu i jak największy napływ gości poprzez dbanie o jego wystrój, kompetencje swojego personelu, a także promocje cenowe czy reklamę hotelu na zewnątrz, na przykład w mediach społecznościowych, portalach rezerwacyjnych oraz poprzez rozpowszechnianie ulotek reklamowych.

Dlatego też po dogłębnej analizie rynku stworzyliśmy szkolenie, który zawiera elementy prawno-ekonomiczne, psychologiczne, kulturowe oraz specjalistyczne przedmioty związane z obsługą konsumenta.

Dzień I

 • Wyjaśnienie znaczenia standaryzacji usług hotelarskich
 • Ujednolicenie pracy z oszczędność
 • Korzyści wynikające ze standaryzacji
 • Wdrożenie procesu standaryzacji usług
 • Narzędzia i techniki pomocne w standaryzacji, takie jak mapowanie procesów, zestawienia kontrolne czy szkolenia pracowników
 • Jak ułatwić pracownikom przestrzeganie standardów – czyli omówienie strategii motywacyjnych, tworzenie jasnych instrukcji, rozwój umiejętności pracowników poprzez szkolenia
 • Przykłady dobrych praktyk w standaryzacji usług hotelarskich – hotele, które skutecznie standaryzują swoje usługi, jakie konkretne standardy są w nich stosowane, jakie korzyści przyniosła standaryzacja
 • Monitorowanie standaryzacji usług
 • Sposoby na analizowanie i ocenę skuteczności standaryzacji
 • Jak dostosować standardy w przypadku zmian w branży hotelarskiej
 • Warsztat tworzenia standaryzacji

INFORMACJE DODATKOWE

 • Ilość godzin szkoleniowych: 1 dzień/ 8 h
 • Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 17:00
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w wersji drukowanej oraz materiały biurowe niezbędne do sporządzania notatek.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat Akademii Gastronomii.