SZKOLENIE STRATEGIA CENOWA I REVENUE MANAGMENT

Dobrze wyszkolona, profesjonalna kadra kierownicza to najważniejszy element każdego hotelu. Manager zarządza personelem lokalu, koordynuje jego pracę, ustala i rozdziela obowiązki miedzy pracowników, ustala również grafik,  musi też dbać o przestrzeganie w lokalu przepisów BHP i sanepidu. To on nadaje ton i rytm pracy obiektu, odbija swoje piętno w podejściu załogi do pracy oraz ma swój udział w każdym produkcie i usłudze świadczonej przez hotel. Wpływa też na wynik ekonomiczny obiektu.

To w jego kompetencjach leży dbanie o popularność lokalu i jak największy napływ gości poprzez dbanie o jego wystrój, kompetencje swojego personelu, a także promocje cenowe czy reklamę hotelu na zewnątrz, na przykład w mediach społecznościowych, portalach rezerwacyjnych oraz poprzez rozpowszechnianie ulotek reklamowych.

Dlatego też po dogłębnej analizie rynku stworzyliśmy szkolenie, który zawiera elementy prawno-ekonomiczne, psychologiczne, kulturowe oraz specjalistyczne przedmioty związane z obsługą konsumenta.

Dzień I

 • Definicja i kluczowe zasady Revenue Management
 • Metody i narzędzia stosowane w Revenue Management
 • Rola strategii cenowej w osiąganiu celów finansowych
 • Metody analizy rynku i konkurencji w kontekście ustalania strategii cenowej
 • Segmentacja i pozycjonowanie cenowe
 • Wykorzystanie pozycjonowania cenowego w osiąganiu przewagi konkurencyjnej
 • Podstawowe metody ustalania cen: kosztowe, konkurencyjne, wartościowe
 • Elastyczność cen i jej wpływ na popyt
 • Elastyczne ustalanie cen w zależności od zmieniających się warunków
 • Wypracowanie procesu wdrożenia strategii cenowej – standaryzacja
 • Zaangażowanie różnych zespołów i funkcji organizacyjnych
 • Monitorowanie skuteczności i ciągłe doskonalenie strategii cenowej
 • Panel dyskusyjny

INFORMACJE DODATKOWE

 • Ilość godzin szkoleniowych: 1 dzień/ 8 h
 • Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 17:00
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w wersji drukowanej oraz materiały biurowe niezbędne do sporządzania notatek.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat Akademii Gastronomii.